Kitos naujienos

L. Vilkienės, L. Vilkaitės-Lozdienės, J. Bružaitės-Liseckienės mokslo studija 2019 m. pasirodė Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto tyrėjų Loretos Vilkienės, Lauros Vilkaitės-Lozdienės, Justinos Bružaitės-Liseckienės parengta mokslo studija „Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija“ . Joje, remiantis projekto „Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui“ (2017–2019...

2019 m. spalio 11–12 d. Vilniaus universitete organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Stabiliųjų junginių tyrimai ir mokymas(is): frazeologizmai, kolokacijos ir kita. Saulių Lapinską (1954‒2014) prisimenant“. Kviečiama skaityti pranešimus šiomis temomis: teoriniai stabiliųjų žodžių junginių, frazeologizmų, kolokacijų ir pan. tyrimų klausimai; stabiliųjų žodžių junginių vartojimas įvairiuose tekstų žanruose ir komunikacijos srityse; stabilieji žodžių junginiai ir kalbų mokymas(is) ir kt.

2018 m. birželio 18-22 d. Janinos universitetas (University of Ioannina) Zakinto saloje (Graikija) organizuoja mokymų savaitę „New pathways in foreign language teaching and learning“. Ši programa skirta kalbų mokytojams, akademikams, studentams ir kitiems besidomintiems. Registracija iki 2018 m. kovo 23 dienos.Daugiau informacijos: 

2017 m. rugpjūčio 8-10 d. Malaizijoje organizuojama XVI tarptautinė vertimo konferencija, kurios tema „The value of translation in society“. Tezių laukiama iki 2017 m. sausio 31 d. Daugiau informacijos: