Kitos naujienos

Kolektyvinė monografija „Emigrantai: kalba ir tapatybė II“

„Emigrantai: kalba ir tapatybė II. Keturi sociolingvistiniai portretai“ (red. M. Ramonienė)

Norime pasidžiaugti, kad 2019-ųjų pabaigoje pasirodė kolektyvinė monografija „Emigrantai: kalba ir tapatybė II. Keturi sociolingvistiniai portretai“ (red. M. Ramonienė).  Ją parengė Lituanistinių studijų katedros mokslininkės prof. dr. Meilutė Ramonienė, doc. dr. Loreta Vilkienė, asist. dr. Eglė Gudavičienė, asist. dr. Inga Hilbig, asist. dr. Kristina Jakaitė-Bulbukienė ir jaun. asist. Eglė Vaisėtaitė.
Remiantis dviejų sociolingvistinių projektų („Emigrantų kalba“ ir „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“) duomenimis, monografijoje gvildenama sociolingvistinė situacija keturiose skirtingą lietuvių emigracijos istoriją reprezentuojančiose pasaulio vietose: Argentinoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje ir Norvegijoje. Knygoje tiriama skirtingų emigracijos bangų ir kartų lietuvių išeivių bei jų palikuonių lietuvių kalbos (ne)išlaikymas, mokėjimas ir vartojimas, kalbinės nuostatos ir elgsena, kalbinės ir tautinės tapatybės klausimai. Tiriamosios medžiagos pagrindą sudaro projekto „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“ (2015-2017 m.) duomenys.

Knygą „Emigrantai: kalba ir tapatybė II“ galima įsigyti knygynuose „Akademinė knyga“, „Versmė“, el. knygynuose patogupirkti.ltknygos.lthumanitas.lt.

Laisvos prieigos elektroninė knyga EPUB

Knygos PDF