Konferencijos

Taikomosios kalbotyros konferencijos rengiamos kas trejus metus. Pirmoji įvyko 2005 metais. Šios konferencijos imtos rengti siekiant sudaryti galimybes susitikti Lietuvos ir kitų šalių taikomosios kalbotyros specialistams, teoretikams ir praktikams, užmegzti arba sustiprinti tarpusavio ryšius, supažindinti kolegas su savo naujausiais tyrimais, padiskutuoti aktualiais taikomosios kalbotyros klausimais: sociolingvistikos, kalbų politikos, diskurso analizės, vertimo problemomis ir jų sprendimo būdais, lingvodidaktikos, kalbų testavimo, mokymo(si) ir kt. Taikomosios kalbotyros konferencijose yra dalyvavę ir plenarinius pranešimus skaitę pasaulinio garso tyrėjai: Davidas Crystalas, Elana Shohamy, Josephas Lo Bianco, Antonella Sorace, Zoltánas Kövecses, Anne Pauwels, Norbertas Schmittas, Monika S. Schmid, Anna Mauranen, Danielis Perrinis ir kt.