Žurnalas

Žurnalas „Taikomoji kalbotyra“ (www.taikomojikalbotyra.lt/) yra elektroninis žurnalas, pradėtas leisti nuo 2012 metų. Žurnalo steigėja – Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija LITAKA. Vyriausioji žurnalo redaktorė – Meilutė Ramonienė (nuo 2018 m.). 2012–2018 m. vyriausioji žurnalo redaktorė buvo Inesa Šeškauskienė.

Žurnale publikuojami teoriniai ir empiriniais duomenimis grįsti taikomosios kalbotyros straipsniai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Taip pat publikuojamos taikomosios kalbotyros knygų ir straipsnių recenzijos, akademiniai esė bei mokslinių knygų apžvalgos. Pateikiamus darbus anonimiškai recenzuoja mažiausiai du recenzentai. Žurnalas referuojamas CEEOL ir ERIH PLUS duomenų bazėse.

Elektroninio žurnalo svetainėje www.taikomojikalbotyra.lt diegta atvira žurnalo sistema (angl. Open Journal Systems), leidžianti interaktyviai organizuoti ir valdyti visus mokslo e. žurnalų publikavimo etapus: straipsnių pateikimą, redagavimą, recenzavimą, publikavimą, indeksavimą.