III konferencija

KALBOS IR ŽMONĖS: ERDVĖ, LAIKAS, TAPATYBĖ

2013 m. spalio 3–4 dienomis Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedra ir Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija LITAKA surengė trečiąją tarptautinę taikomosios kalbotyros mokslinę konferenciją „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“.

Plenariniuose posėdžiuose pranešimus skaitė konferencijos svečiai:

Joseph Lo Bianco (Australija) – Melburno universiteto profesorius; domisi edukologijos sociologija, daugiakalbyste ir kultūrine ugdymo įvairove, svetimųjų kalbų dėstymo metodais, yra žinomas kalbų politikos ir kalbų planavimo specialistas.
Daugiau informacijos galite rasti: http://www.findanexpert.unimelb.edu.au/display/person4818#tab-research

Mark Davies (JAV) – lingvistikos profesorius, dirba Brigham Young universitete Provo mieste Jutoje; žinomas tekstynų specialistas; domisi lingvistinių duomenų bazių kūrimu, tiria anglų, ispanų ir portugalų kalbų tekstus žanro ir istorinės kaitos požiūriu pasitelkdamas žodžių dažnumo ir junglumo rodiklius.
Daugiau informacijos galite rasti: http://davies-linguistics.byu.edu/personal/

Antonella Sorace (Jungtinė Karalystė) – Edinburgo universiteto profesorė; tiria įvairaus amžiaus žmonių dvikalbystę, domisi eksperimentiniais kalbinės intuicijos pagrindimo aspektais, leksikos ir sintaksės sankirta kalbų tipologijos požiūriu.
Daugiau informacijos galite rasti: http://www.lel.ed.ac.uk/~antonell/