Narystė

LITAKA nariu gali būti gali būti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių veikla atitinka LITAKA įstatuose nurodytus asociacijos tikslus ir uždavinius: tyrėjai, pedagogai, mokslo, pedagogikos, visuomenės ir kitos institucijos bei asmenys, kurių veikla yra susijusi su taikomosios kalbotyros sritimi.

Kaip tapti asociacijos nariu?

Norintys tapti Asociacijos nariais, pateikia prašymą asociacijos valdybai. Juridiniai asmenys papildomai pateikia jos valdymo organo sprendimą tapti Asociacijos nariu.


Prašymas tapti LITAKA nariu