I konferencija

KALBOS IR ŽMONĖS: DABARTIS IR PERSPEKTYVOS

2005 m. spalio 20–22 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, Lituanistinių studijų katedra ir Užsienio kalbų institutas surengė pirmąją tarptautinės taikomosios kalbotyros mokslinę konferenciją „Kalbos ir žmonės: dabartis ir perspektyvos“.

Plenariniuose konferencijos posėdžiuose pranešimus skaitė konferencijos svečiai David Crystal ir David Graddol (Didžioji Britanija).

Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų.