IV konferencija

KALBOS IR ŽMONĖS: ĮVAIROVĖ IR DARNA

2016 m. rugsėjo 28–29 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko ketvirtoji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“. Ją organizavo VU Lituanistinių studijų katedra ir Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija LITAKA. Lietuvos ir kitų šalių (Danijos, Suomijos, Rusijos, Latvijos, Naujosios Zelandijos, Baltarusijos, Belgijos, Estijos, Šveicarijos, Lenkijos, Turkijos ir kt.) taikomosios kalbotyros specialistai supažindino su savo naujausiais tyrimais, diskutavo aktualiais sociolingvistikos, kalbų politikos, diskurso analizės, vertimo, lingvodidaktikos, kalbų testavimo ir kt. klausimais. Konferenciją pradėjo Vilniaus universiteto rektorius prof. habil. dr. Artūras Žukauskas ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas bei Lietuvių kalbos katedros dėstytojas doc. dr. Antanas Smetona.

Plenariniuose posėdžiuose pranešimus skaitė konferencijos svečiai:

Zoltán Kövecses (Vengrija) – Eötvös Loránd universiteto profesorius, vienas iš tarptautinio žurnalo „Metaphor and Symbol“ redaktorių, leksikografas, žodynų autorius. Profesorius domisi kognityvine lingvistika, ypač metafora ir metaforos variantiškumu skirtingose kultūrose, kalbos, mąstymo ir kultūros ryšiais. Jo darbuose daug dėmesio skiriama emocijų konceptualizacijos ir metaforinės raiškos tyrimams. Jis yra daugybės straipsnių ir beveik dešimties knygų autorius. Iš jų Lietuvoje bene geriausiai žinoma „Metaphor. A Practical Introduction“, Oksfordo leidykloje „Oxford University Press“ išleista du kartus – 2002 ir 2010 metais. Kitos plačiai žinomos jo knygos yra „Where Metaphors Come From. Reconsidering Context in Metaphor“ (2015), „Ten Lectures on Figurative Meaning-making: The Role of Body and Context“ (2012), „Language, Mind, and Culture“ (2006), „Metaphor in Culture. Universality and Variation” (2005), „Metaphor and Emotion” (2000), „Emotion Concepts” (1990), „The Language of Love”(1988).ir kt.
Daugiau informacijos: http://das.elte.hu/content/faculty/kovecses/cv.html

Anne Pauwels – Londono universiteto profesorė; domisi sociolingvistika, daugiakalbyste, kalbų kontaktais, mokyklose ir universitetuose vykdoma kalbų politika mokantis kalbų, lyties ir kalbos sąsajomis bei kitais sociolingvistikos aspektais. Yra daugelio straipsnių autorė. Parašiusi keletą knygų: „Language and Communication: Diversity and Change“ (2007), „Maintaining minority languages in a transnational context“ (2007), „Boys and language learning“ (2008/2005).
Daugiau informacijos: http://www.soas.ac.uk/staff/staff60359.php

Norbert Schmitt (Jungtinė Karalystė) – Notingamo universiteto profesorius; domisi įvairiais antrosios kalbos įsisavinimo aspektais, susijusiais su žodyno įsisavinimu, mokymo metodais, kalbos vartojimu. Pastaruoju metu daug dirbo su stabiliųjų žodžių junginių tyrimais. Vieno plačiausiai naudojamų antrosios kalbos leksikos testų („Vocabulary Levels Test“) bendraautoris. Daugybės straipsnių autorius. Yra parašęs keletą knygų: „Researching Vocabulary: A Vocabulary Research Manual“ (2010), „Formulaic Sequences: Acquisition, Processing, and Use“ (2004) ir kt. Knygų „Focus on Vocabulary: Bridging Vocabulary“ (2011), „Focus on Vocabulary: Mastering the Academic Word List“ (2005, 2011) ir kt. bendraautoris.
Daugiau informacijos: http://www.norbertschmitt.co.uk