Fourth Conference

LANGUAGES AND PEOPLE: DIVERSITY AND HARMONY

4th international conference of applied linguistics “Languages and people: diversity and harmony” will be held on 28-29 September 2016 in Vilnius University.

The Conference aims at bringing together various aspects of research under the umbrella of applied linguistics: a variety of ways, a range of disciplines and sub-disciplines, including sociolinguistics, language policy, discourse analysis, translation and interpretation, language teaching and learning, language acquisition, language testing, corpus linguistics, cognitive linguistics, psycholinguistics, pragmatics, etc.

Plenary Speakers:

Zoltán Kövecses (Vengrija) – Eötvös Loránd universiteto profesorius, vienas iš tarptautinio žurnalo „Metaphor and Symbol“ redaktorių, leksikografas, žodynų autorius. Profesorius domisi kognityvine lingvistika, ypač metafora ir metaforos variantiškumu skirtingose kultūrose, kalbos, mąstymo ir kultūros ryšiais. Jo darbuose daug dėmesio skiriama emocijų konceptualizacijos ir metaforinės raiškos tyrimams. Jis yra daugybės straipsnių ir beveik dešimties knygų autorius. Iš jų Lietuvoje bene geriausiai žinoma „Metaphor. A Practical Introduction“, Oksfordo leidykloje „Oxford University Press“ išleista du kartus – 2002 ir 2010 metais. Kitos plačiai žinomos jo knygos yra „Where Metaphors Come From. Reconsidering Context in Metaphor“ (2015), „Ten Lectures on Figurative Meaning-making: The Role of Body and Context“ (2012), „Language, Mind, and Culture“ (2006), „Metaphor in Culture. Universality and Variation” (2005), „Metaphor and Emotion” (2000), „Emotion Concepts” (1990), „The Language of Love”(1988).ir kt.
Daugiau informacijos: http://das.elte.hu/content/faculty/kovecses/cv.html

Anne Pauwels – Londono universiteto profesorė; domisi sociolingvistika, daugiakalbyste, kalbų kontaktais, mokyklose ir universitetuose vykdoma kalbų politika mokantis kalbų, lyties ir kalbos sąsajomis bei kitais sociolingvistikos aspektais. Yra daugelio straipsnių autorė. Parašiusi keletą knygų: „Language and Communication: Diversity and Change“ (2007), „Maintaining minority languages in a transnational context“ (2007), „Boys and language learning“ (2008/2005).
Daugiau informacijos: http://www.soas.ac.uk/staff/staff60359.php

Norbert Schmitt (Jungtinė Karalystė) – Notingamo universiteto profesorius; domisi įvairiais antrosios kalbos įsisavinimo aspektais, susijusiais su žodyno įsisavinimu, mokymo metodais, kalbos vartojimu. Pastaruoju metu daug dirbo su stabiliųjų žodžių junginių tyrimais. Vieno plačiausiai naudojamų antrosios kalbos leksikos testų („Vocabulary Levels Test“) bendraautoris. Daugybės straipsnių autorius. Yra parašęs keletą knygų: „Researching Vocabulary: A Vocabulary Research Manual“ (2010), „Formulaic Sequences: Acquisition, Processing, and Use“ (2004) ir kt. Knygų „Focus on Vocabulary: Bridging Vocabulary“ (2011), „Focus on Vocabulary: Mastering the Academic Word List“ (2005, 2011) ir kt. bendraautoris.
Daugiau informacijos: http://www.norbertschmitt.co.uk