Programa

VI tarptautinės taikomosios kalbotyros konferencijos
„Kalbos ir žmonės: problemos ir sprendimai“ programa.