LITAKA naujienos

Visuotinis asociacijos susirinkimas

2024 m. kovo 22 d., penktadienį, 14.30 val. VU Filologijos fakultete vyko visuotinis LITAKA narių susirinkimas ir seminaras.

Prisijungimo per TEAMS nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ0NjI3YTEtY2E0ZC00MjRiLTlmZTctNmFkM2QyODVlZjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%220fc6551d-5fef-40f1-8499-27a3748047e5%22%7d 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Veiklos ataskaita už 2023 m. 
  2. Finansinė ataskaita už 2023 m. 
  3. Kiti klausimai: 2024 m. planai, renginių pasiūlymai.
  4. Mokslinis seminaras. VU doktorantas Richard Udes skaitys pranešimą „Lietuvių kaip svetimosios kalbos mokymas UPKM metodu: vienos užduoties pavyzdys“.

Trumpa anotacija: Ričardas pristatys savo disertacijai planuojamą eksperimentą ir pasidalins pirmaisiais bandomojo tyrimo rezultatais. Užduotimis paremto kalbos mokymo (UPKM, angl. TBLT, Task-Based Language Teaching) taikymas morfologiškai kompleksiškoms kalboms tebėra mažai tyrinėta sritis. Disertacijos tema – UPKM efektyvumas mokant lietuvių kalbos linksnio kategorijos. Pranešime bus pristatytas bandomasis tyrimas, kuriame dešimt A1-A2 lygio lietuvių K2 mokinių atliko vieną pagal UPKM principus sukurtą užduotį. Prieš eksperimentinę intervenciją ir jai pasibaigus specialiai parengtais testais buvo patikrintas dalyvių gebėjimas vartototi tam tikras daiktavardžių linksnių formas. Bandomojo tyrimo klausimas – ar galima linksniavimo pažanga atlikus tik vieną UPKM principais parengtą užduotį?

Prasidėjus naujiems kalendoriniams metais prašome nepamiršti susimokėti nario mokesčio – 15 eurų metams:
AB bankas Swedbank LT077300010104139324;
Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (registracijos kodas: 300918659).