LITAKA naujienos

Visuotinis asociacijos susirinkimas

Valdybos nutarimu 2023 m. balandžio 21 d. 14 val. įvyko visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyko VU Filologijos fakultete, J. Balkevičiaus auditorijoje ir nuotoliu TEAMS kanale. Iš viso dalyvavo 44 nariai iš 71.
Susirinkimo darbotvarkėje buvo svarstyti šie klausimai:
1. LITAKA įstatų keitimas: vienbalsiai pritarta adreso iš T. Ševčenkos g. į Universiteto g. 5 keitimui (44 balsai už).
2. 2022 m. finansinė ataskaita: 42 nariai pritarė šiai ataskaitai, balsavo už, 2 nariai susilaikė.
Erikos Gobekci, VU Filologijos fakulteto mokslo darbuotojos ir podoktorantūros stažuotojos mokslinis pranešimas „Mokslo  straipsnių santraukos: struktūra ir autoriaus pozicijos raiška“ nukeltas kitam kartui.