LITAKA naujienos

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Valdybos nutarimu 2023 m. balandžio 21 d. 14 val. šaukiame visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas vyks VU Filologijos fakultete Jono Balkevičiaus auditorijoje, bus galima prisijungti ir per TEAMS paskyrą. Susirinkimo darbotvarkė:
1. LITAKA įstatų keitimas.
2. 2022 m. finansinė ataskaita.
Visuotinis susirinkimas bus teisėtas, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip pusė visų Asociacijos narių, todėl prašome pasižymėti šią datą savo kalendoriuose ir nepamiršti dalyvauti.
Kaip ir anksčiau, visuotinį susirinkimą suderinsime su moksliniu pranešimu, kurį mielai sutiko pristatyti mūsų kolegė ir LITAKA narė Erika Gobekci, VU Filologijos fakulteto mokslo darbuotoja ir podoktorantūros stažuotoja. Erikos pranešimo tema itin aktuali visiems rašantiems ir mokslo sklaidoje dalyvaujantiems tyrėjams – Mokslo straipsnių santraukos: struktūra ir autoriaus pozicijos raiška.
Iki pasimatymo susirinkime!