LITAKA naujienos

Pakartotiniai valdybos rinkimai

2022 m. spalio 7 d. įvyko asociacijos susirinkimas, tačiau rinkimai neįvyko, nes nebuvo kvorumo – dalyvavo mažiau kaip pusė narių. Todėl spalio 15 dieną, 15 val., asociacijos „Teams“ grupėje rengiamas pakartotinis susirinkimas, kurio metu bus renkama nauja valdyba.
Visus asociacijos narius kviečiame aktyviai dalyvauti!
Susitikimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2EzNjFhZTUtMTJhYy00OTRhLWFiOWMtMTc0YTQ5Yjc1MGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%225f1ec53d-66ee-424a-ac6e-454a4d08bba1%22%7d