LITAKA naujienos

Asociacijos seminaras

Birželio 11 d. 13 val. Inga Hilbig ir Vitalija Kazlauskienė skaitys pranešimą „Eglė žalčių karalienė: „Mano vaikai visada liks žalčio vaikais.“ Kviečiame prisijungti per LITAKos „MS Teams“ grupę.

Seminaro nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab659d40e4aa546a2ae67613c67f32f05%40thread.tacv2/1621438328558?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%225f1ec53d-66ee-424a-ac6e-454a4d08bba1%22%7d