Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija

Apie mus

Kas yra Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija LITAKA?

LITAKA yra organizacija, jungianti tyrėjus, pedagogus, mokslo, pedagogikos, visuomenės ir kitas institucijas bei asmenis, kurių veikla yra susijusi su taikomosios kalbotyros sritimi.  LITAKA įkurta 2007 metais.


Tikslai

  • Koordinuoti taikomajai kalbotyrai atstovaujančių juridinių ir fizinių asmenų veiklą Lietuvoje
  • Atstovauti asociacijos nariams Lietuvos ir užsienio nevyriausybinėse ir kitose institucijose
  • Ginti asociacijos narių mokslinius tiriamuosius, kultūrinius, organizacinius ir kitus narių interesus

Uždaviniai

  • Aktyviai dalyvauti taikomosios kalbotyros studijose, intensyvinti tokias studijas ir individualius tarpdisciplininius tyrinėjimus Lietuvoje
  • Bendradarbiauti su užsienio šalyse veikiančiomis taikomosios kalbotyros institucijomis
  • Kurti bendrus projektus su užsienio šalių mokslininkais, rengti mokslines konferencijas, organizuoti seminarus bei kitus reginius  juose dalyvauti
  • Teikti Asociacijos nariams metodinę paramą, kaupti informaciją ir ją skleisti
    Leisti taikomosios kalbotyros leidinius
  • Taikyti taikomosios kalbotyros pasiekimus pedagoginėje praktikoje ir juos populiarinti

Litakos įstatai