Tezės

VI tarptautinės taikomosios kalbotyros konferencijos „Kalbos ir žmonės: problemos ir sprendimai” pranešimų tezės.