Mokslinis komitetas

  • Pirmininkė – Meilutė Ramonienė (Vilniaus universitetas, Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija)